Έχω πάει και παλαιότερα σε ψυχολόγο, αλλά δεν είχα δει καμία βελτίωση…

Έχω πάει και παλαιότερα σε ψυχολόγο, αλλά δεν είχα δει καμία βελτίωση…

Κάποιες φορές, και ενώ ο θεραπευόμενος πηγαίνει στον ψυχολόγο με τις καλύτερες προθέσεις, η ψυχοθεραπεία δεν αποδίδει. Τι μπορεί να φταίει;

Οι παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται είναι οι κάτωθι:

  • Ο ψυχολόγος, λόγω επιστημονικής ανεπάρκειας ή και ιδιοσυγκρασίας
  • Ο θεραπευόμενος, ο οποίος ίσως να μην ήταν έτοιμος τελικά να κάνει της απαιτούμενες μεταβολές στη ζωή του
  • Η θεραπευτική σχέση και η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι δεν πρέπει να πάψουμε να προσπαθούμε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η κάθε νέα θεραπευτική σχέση κουβαλάει τα δικά της δώρα.

Έπειτα κάτι που έγινε στο παρελθόν δε σημαίνει ότι θα επαναληφθεί και στο μέλλον…

 

Μοιραστείτε το

Μενού